APEL PENTRU REPUNEREA LUI PAUL GOMA ȘI A FAMILIEI SALE ÎN DREPTURILE DE CETĂȚENI ROMÂNI (2006)

Cotroceni, 20 noiembrie 2006
©Mircea Stănescu 2006
Iniţiatori
Valerian Stan, publicist, Bucureşti
Dan Culcer, publicist şi scriitor, Elancourt, Franţa
O. Nimigean, scriitor, Iaşi
Flori Stănescu, istoric şi redactor, Bucureşti
Mircea Stănescu, istoric, Bucureşti
*
Apel
Ultimele luni ale anului 2006 au fost perioada în care reprezentanţii celor mai importante instituţii ale statului, societatea civilă, presa, partidele, numeroşi oameni politici şi intelectuali s-au declarat mai hotărâţi ca oricând după 1989 să se despartă de propriul trecut comunist. Stau mărturie în acest sens numeroasele declaraţii şi atitudini publice, paşii făcuţi spre deconspirarea Securităţii, înfiinţarea celor două Comisii pentru cercetarea totalitarismului comunist ori cele câteva iniţiative legislative pertinente.
Despărţirea de trecutul comunist – depăşirea lui prin reabilitarea adevărului istoric, prin asumarea responsabilităţilor şi repararea răului care încă mai poate fi reparat – reprezintă un pas fără de care noul destin istoric al României nu va putea fi niciodată împlinit. Nimic nu poate fi clădit temeinic pe un trecut pus mereu între paranteze, pe adevăruri amânate la nesfârşit ori pe dreptatea mereu refuzată celor care au avut de suferit.
O coincidenţă, pe care o sperăm fericită, face ca în aceste săptămâni – în care societatea românească pare mai decisă ca niciodată să se privească lucid pe sine însăşi şi să-şi asume propria istorie – să se împlinească 50 de ani de când Paul Goma a avut de suportat primele represalii, primele dintre consecinţele cele mai grave pentru atitudinea şi manifestările sale împotriva totalitarismului comunist. În vara lui 1956, studentul la Litere Paul Goma este judecat, pentru scrierile sale, la Rectoratul Universităţii Bucureşti, iar în noiembrie 1956 avea să fie arestat şi anchetat de Securitate (în 1952, elev fiind, a fost, de asemenea, „reţinut” timp de opt zile la Securitatea din Sibiu). Au urmat 21 de ani de opoziţie deschisă faţă de regimul comunist şi tot atâţia de represiuni împotriva sa şi a familiei sale – inclusiv 2 ani de închisoare, 5 ani de domiciliu forţat, excluderea abuzivă din Uniunea Scriitorilor etc. Iar din toamna lui 1977 şi până astăzi, 29 de ani de exil şi de proscriere nedreaptă şi dureroasă.
Noi, semnatarii acestui Apel, considerăm că a venit timpul ca Statul român să-şi asume responsabilitatea pentru toate acestea, să le pună capăt şi să procedeze neîntârziat la repunerea în drepturi a lui Paul Goma şi a familiei sale. Nu Paul Goma trebuie să iniţieze aceste demersuri, ci Statul român, autoritatea în numele căreia au fost luate, în 1977, ca urmare a iniţierii Mişcării pentru drepturile omului, măsurile represive abuzive, de care până acum, din păcate, nu s-a dezis sub nicio formă.
Este timpul ca România să recheme acasă pe unul dintre cetăţenii săi care o onorează în cel mai înalt grad. Este timpul ca exilul lui Paul Goma şi al familiei sale să înceteze măcar astăzi, la 17 ani de la prăbuşirea regimului comunist opresiv. Este timpul ca scriitorul exilat să primească recunoaşterea şi reparaţiile care i se cuvin – de ordin moral, istoric, cultural, dar şi material – pentru cei 50 de ani în care şi-a servit exemplar ţara căreia îi aparţine cu întreaga sa luptă, cu cărţile sale.
Statul român trebuie să anuleze toate măsurile represive care au fost luate împotriva lui Paul Goma şi a familiei sale începând cu anchetarea, arestarea şi întemniţarea lui. Să i se ceară scuze, să fie repus în drepturi oficial şi să i se asigure o pensie de merit şi o locuinţă corespunzătoare, precum şi orice alte juste despăgubiri pentru prejudiciile morale şi materiale suferite.
Ne adresăm Preşedintelui României, Primului-ministru şi Preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului cu apelul de a decide măsurile necesare pentru a-i fi redată cetăţenia română şi pentru repatrierea cât mai grabnică a scriitorului aflat în exil şi a familiei sale.
Ne adresăm partidelor politice parlamentare şi neparlamentare, intelectualilor români, reprezentanţilor Uniunii Scriitorilor, organizaţiilor societăţii civile, celor două Comisii de cercetare a totalitarismului comunist, precum şi tuturor instituţiilor de presă cu apelul de a ni se alătura, pentru a încuraja, împreună, instituţiile de stat competente să adopte şi să aplice măsurile de repunere deplină în drepturi a lui Paul Goma şi a familiei sale.
Suntem încredinţaţi că declaraţiile şi atitudinile noi din ultimele luni se vor dovedi pe deplin sincere şi vor face posibil să se înfăptuiască acest act de dreptate istorică.

Bucureşti, 7 septembrie 2006
*
Lista semnatarilor
– Francisc Dionisie AARON, dr., Bucureşti
Petiție adresată Președintelui Republicii, Dl. Traian Băsescu
©Mircea Stănescu 2006
– Academia Europa-Creştină Forum Corneliu Coposu, Gochsheim, Germania
– Constantin ACOSMEI, scriitor, Iaşi
Gabriela ADAMEŞTEANU, scriitoare, Bucureşti
– Niculina AILINCĂI, Valley Stream, NY, USA
– Radu ALDULESCU, scriitor, Mioveni
– Sorin ALEXANDRESCU, self employed physical therapist, New York
– Sorin ALEXANDRESCU, Profesor la Universitatea din Amsterdam, Profesor asociat la Universitatea Bucuresti
Petre ALEXANDRU, prof. univ. dr. ing., Universitatea Transilvania, Braşov
– Ion Marin ALMĂJAN, scriitor, Timişoara
Adrian ALUI GHEORGHE, scriitor, Piatra Neamţ
– Titi AMZAR, sector 4, Bucureşti
– Alex. ANDERSON, Woodside, New York, USA
–Grigore ANDREI, Varbilau, jud. Prahova
– Raluca ANDREI, Bucureşti
– Rodica ANDREI, Varbilau, jud. Prahova
Elena ANDRONACHE, analist programator, Bucureşti
– Mariana ANTOHI, Villeneuve d’Ascq, Franţa
– Violeta Nela ANTOHI, Fontenay-sous-Bois, Franţa
Claudia-Cătălina ANTONESEI, masterand în psihologie, Univ. Iaşi
Liviu ANTONESEI, profesor universitar, scriitor, jurnalist, Iaşi, România
– Vartan ARACHELIAN, ziarist, Bucureşti, România
George ARDELEANU, asistent universitar, Facultatea de Litere Bucureşti
– Mirela ARSITH, conferenţiar, Universitatea din Bacău
– Asociaţia „15 NOIEMBRIE”, Braşov, prin preşedintele său, Florin Postolachi
– Asociatia HYDE PARK, Chişinău, prin preşedintele său Ghenadie Brega
– Michael ASTNER, scriitor şi traducător, Iaşi

– Viorica BADEA, studentă în anul III la Fac. de Istorie şi Filosofie, Galaţi
Vasile BAGHIU, scriitor, Piatra Neamţ
Cotroceni, 20 noiembrie 2006
©Mircea Stănescu 2006
Dana BANU, cetăţean român, România
Florian BANU, profesor, Dr. în istorie, Bucureşti
– Marian BARBU, scriitor, Piteşti
Andrei BĂDIN, jurnalist, Bucureşti
– Nicoleta BĂLAN, elevă la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi
– Radu BĂLAŞA, student, Bucureşti
Maria Corina BĂLĂNESCU, absolventă Ştiinţe Politice şi Administrative, Craiova
Marian BĂLĂNESCU, consilier local PNL, Coşoveni, jud. Dolj
– Radu BĂRBULESCU, preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Români şi Germani din München e.V., editor şi redactor responsabil al revistelor „Observator-München” şi „Archenoah”
– Ludmila BÂRSAN, studentă, Iaşi
– Denis BECKERT, profesor, Montauban, Franţa
– Roxana BEDREGEANU, studentă la Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Michaela BENDU-HOHENLOHE, semnatară a scrisorii Charta 77 (sub numele Mihaela BENDU, elevă)
– Mariana BERBEC-ROSTAS, Budapesta, Ungaria
– Ştefana BIANU, vicepreşedinte al Consiliului Mondial Român, Paris
– Ioan-Nicolae BOGATU, dr., San Diego, CA, USA
– Ioana BOGDAN, profesor, Bucureşti
– Paul BOGDAN, preot, Bucureşti
Andrei BODIU, scriitor, conf. dr., Braşov
– Mariana BODOCAN, contabil, Braşov
– Roxana BOJARIU, dr., Bucureşti
– Ioan BOZAC, medic, Cluj
Silviu BRAGA, medic, Belgia
– Ghenadie BREGA, preşedinte al Asociaţiei Hyde Park, cu sediul la Chişinău, Bucureşti
– Oleg BREGA, cineast, jurnalist liber, Chişinău
Olga BREGA, studentă, Bucureşti
Marian Victor BUCIU, prof. univ. dr., Fac. de Litere, critic literar, Univ. din Craiova
Romulus BUCUR, poet, Braşov
– Theodor BUCUR, prof. univ., expert internaţional, cabinet FROM, Douai, Franţa
– Ileana Doina BUDIMIR, traducătoare, fost deţinut politic, născută în închisoare, Bucureşti
– Ecaterina Elena BUDIMIR, studentă la Facultatea de Sociologie, Bucureşti
– Pavel BUDIMIR, funcţionar, Bucureşti
– Alexandru BUDIŞTEANU, arhitect, Bucureşti
Elena BUICĂ, profesor, Toronto, Canada
– Radu BULAT, Sângerei, Basarabia
– Mihai BURLACU, Suceava, România
– Rucsandra BULIGESCU, Bucureşti
Dr. Dan Nicolae BUSUIOC, istoric, v. Hasselbach, München
– Nicu BUTNARU, inginer, Bucureşti
Ștefania BUTUNOIU, Braşov
– Dumitru BUZATU, doctor în litere, profesor, Oneşti
– Gheorghe BUZATU, istoric, Prof. univ. dr., Iaşi

Michaela CAJVAN-BERNADI, New York, USA
– Silvia CALOIANU, producător Tv, Chişinău
Liviu CANGEOPOL, ziarist şi scriitor, Georgia, USA
– Florin CAPSA, student la Fac. de Mecanică, Universitatea „Gh Asachi”, Iaşi
– Ovidiu, CARAIANI, dr., Bucureşti
– Paula CARAMALIS, New York, USA
Eugen CARASEVICI, Profesor Dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”, Iaşi
Gabriel CATALAN, istoric, Bucureşti
– Olga CATARĂU, studentă, Galaţi
– Lucian CAZAC, muncitor în domeniul mobilă, muzician diletant, România
Dan CĂLINESCU, Director General, Universal, Toronto, Canada
– Virgil Emil CĂZĂNESCU, Prof. Univ., Facultatea de Matematică, Universitatea Bucureşti
– Şerban CĂPITĂNESCU, Geneva, Elveţia
– Alexandru CÂMPEANU, Bistriţa, Bistriţa-Năsăud
– Dan CÂRLEA, psiholog, Bucureşti
– Elena Andreea CÂRSTEA, asistent-cercetător, Fundaţia „Academia Civică”
– Valeriu CERCEL, sculptor, Hamilton, Canada
– Emil CEUCA, pensionar, Iaşi
– Mihail CHERCIU, dr., Bucureşti
Anca CHIRIŢĂ, studentă la Facultatea de Arhitectură din Timişoara
– Mihail CHIRU, student la Facultatea de Ştiinţe Politice, colaborator al „Academiei Civice”, Bucureşti
Florin CHIŞLEAG, Dr. med., Dr. med. habil., Gummersbach, Germania
Iolanda CHIŞLEAG, Diplom-Inginer, Gummersbach, Germania
Lucia CIFOR, Catedra de Literatură Comparată, Univ. Iaşi
– Dumitru CIOACĂ, inginer, Cupertino, California, SUA
– Oana CIOBANU, studentă la Jurnalism-Engleză în cadrul Facultăţii de Litere şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
– Ştefan CIOBANU, referent, INS, Bucureşti
Constantine CIONCA, Bronx, USA
– Alex CIORICI, elev, Chişinău, Basarabia
– Ioana CIOVARNACHE, absolventă de Filosofie, Câmpina
– Florentina CÎRNECI, redactor „Flacara Iaşului”, studentă la Jurnalistică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Nadia CIUBOTARU, studentă în ştiinţe politice, Universitatea Al.I. Cuza”, Iaşi
Mihai CIUCANU, student Facultatea de Istorie, Bucureşti
Sorin CIUREL, Amsterdam, Olanda
Octavian CIURTIN, economist, creştin greco-catolic din Blaj
Nicolae COANDE, scriitor, secretar literar al Teatrului Național „Marin Sorescu”, Craiova
Theodor CODREANU, critic literar, Huşi
Toader COGĂLNICEANU, pensionar, Iaşi
Florentina Alina COJOCARU, studentă la Psihologie, Univ. Al.I. Cuza”, Iaşi
– Eugen COJOCARU, jurnalist, scriitor, Stuttgart, Germania
Nina COLEAGNIN, pensionară, Iaşi
– Daniela COLESNIC, Chişinău, studentă la Universitatea Tehnică din Moldova, vicepreşedinte al organizaţiei „Iniţiativa Euro Atlantică Generaţia 2002”
Silvia COLFESCU, editor, Bucureşti
– Dionisie COMERZAN, Moldova (Basarabia)
– Pompiliu COMŞA, director al Trustului de presă POMPIDU, Galaţi
– Maria CONSTANTIN, analist IT, România
– Mihai CONSTANTIN, drd. Rm. Vâlcea
–Nicolae CONSTANTINESCU, Prof. Dr., Membru al Academiei de Medicină din România
– Richard CONSTANTINIDI, impresar artistic, Cluj-Napoca
– Oana Andreea CONTOMAN, studentă a Universităţii „Dunărea de Jos”, secţia Jurnalism-Engleză, Galaţi
Monica CORLEANCA, scriitor, SUA
– Constantin CORNEA, Tulcea
Daniel COSTACHE, economist, Bucureşti
Eugenia CRÂNGARIU, avocat, Baroul Bucureşti
– Iuliu CRĂCANĂ, istoric, Bucureşti
– Gheorghe CRĂCIUN, scriitor, prof. univ. dr., Universitatea „Transilvania”, Braşov
Ovidiu CREANGĂ, scriitor, Toronto, Canada
– Bogdan CREŢU, asistent universitar, critic literar, Iaşi
Daniel CRISTEA, România
– Cristina CRISTEA, jurnalist, Galaţi
– Radu CRISTESCU, Bucureşti
– Melania CUC, Jurnalist, Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Tg. Mureş, Reactor AGERO Stuttgart
Dan CULCER, scriitor şi publicist, Elancourt, Franţa
– Grigore L. CULIAN, editor „New York Magazin”, SUA
– Octavian CURPAS, Surprise, USA
– Ioan CUSOVANU, pensionar, Iaşi

Maria DAIAN GOLD, jurist, Dallas, Texas, USA
Ioana DALEA, contabil, Câmpia Turzii
– Nicolae DAMASCHIN, inginer, Bucureşti
– George DAMIAN, ziarist, Bucureşti
– Ileana DAMIAN, jurist, Alba-Iulia
– Maria DAMIAN, profesor, Ocna Mureş
– Simina DAMIAN, educatoare, Ocna Mureş
Alina DAN, scriitor, Bucureşti
– Valeriu DANDEŞ GANEA, asistent tehnic, Roma, Italia
– Iurie DARIE, student basarabean, facultatea de Istorie, Univ. „Al.I. Cuza”, Iaşi
Alexandru DAS, graphic designer, student la Facultatea de Arte Plastice din Timişoara
Dan DĂNILĂ, poet, traducător, Germania, www.dan-danila.de
Luchian DEACONU, dr., cercetător ştiinţific principal gr. I, pensionar, Craiova
– Mihai DEMETRIADE, profesor, Bucureşti
– Iarina DEMIAN, actriţă, regizor Teatrul de Comedie, Preşedintele Fundaţiei culturale artEST Bucureşti
– Silviu DESPA, realizator Tv., Bucureşti
Mihail DIACONESCU, scriitor, conf. univ. dr., Bucureşti
– Virgil DIACONU, scriitor, Piteşti
– Marian DIMA, student, Bucureşti
Nicholas DIMA, Profesor Dr., Washington, DC
– Victoria DIMITRIU, Bucureşti
– Cătălin DIMOFTE, Bucureşti
– Constantin Dobre, fost organizator și conducător al revoltelor minerești anticomuniste din Valea Jiului, Lupeni, august 1977
– Andra-Ioana DOBREA, studentă, Vaslui
– Caius DOBRESCU, conf. univ., scriitor, Braşov
– Ioan DOBOCAN, medic, Cugir
– Doru Mihai DOBRESCU, medic, Craiova
– Dumitru Augustin DOMAN, scriitor, Curtea de Argeş
Daniel DRAGOMIRESCU, scriitor, redactor şef al revistei „Adevărul literar de Vaslui”
– Pompiliu DRAGOMIRESCU, Ploieşti, Prahova
– Ileana DRAGOŞ, Director Revista „Inside Braşov”, România
– Daniela Ştefania DRĂGOI, secretară, dr. ing., Braşov
– Alice DROGOREANU, free lancer, Ploieşti
– Răzvan DUCAN, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România; redactor-şef adjunct la revista „Ambasador”, Tg. Mureş
– Ioan DUNCA DE ŞIEU – Preşedinte de Onoare al PNŢCD, Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, absolvent al Facultăţii de Drept, fost deţinut politic
– Luminiţa DUMBRĂVEANU, ziarist, scriitor, Chişinău
– Stelian DUMISTRĂCEL, prof., Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
– Jean DUMITRAŞCU, redactor-şef al revistei de cultură „Argeş”, director al Centrului Cultural al Municipiului Piteşti, membru al USR
– Alexandru DUMITRESCU, Bucureşti
– Elena DUMITRU, contabil, Bucuresti
David DUNKLEBERGER, Doylestown, Statele Unite
– Victoriţa DUŢU, profesor, Bucureşti

– Constantin ELIAT, Burlington, Ontario, Canada
– Emil ENACHE, Bucureşti
– Ionuţ ENACHE, student la Filosofie, Iaşi
– Cornelia Mădălina ENE, studentă, Galaţi
Şerban ENESCU, consultant în comunicare, Bucureşti

Alexandru FEDERIUC, student, Paris
– Anca FIERARU, Bucureşti
– Anastasia FILIP, studentă în ştiinţe politice, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi
– Irinia FILIP, studentă ştiinţe politice Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
– Titus FILIPAŞ, fizician, scriitor, Craiova
Radu FILIPESCU, inginer, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Grupului pentru Dialog Social (GDS), Bucureşti
– Toma FLĂMÎNDUL, pensionar, comuna Homoriciu, Prahova
– Nicolae FLORESCU, scriitor, redactor-şef al revistei „Jurnalul literar”
– Şerban FOARŢĂ, scriitor, Timişoara
– Augustin FRĂŢILĂ, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, redactor-şef al editurii „Allfa”
– Angela FURTUNĂ, Suceava
Nicolae FURTUNĂ, politolog, Paris
Simona FUSARU, Piteşti

– Adelina GEORGESCU, prof. dr., Bucureşti, sector 1
– Raluca GEORGESCU, Mississauga, Canada
Şerban GEORGESCU, România
– Teodor GEORGESCU, dr., Mattapoisett, MA, USA
Dan GHELASE, ing. proiectant pensionar, Bucureşti
– Leonid GHEORGHIAN, medic, Bensheim, Germania
– Daniel GHERASIM, elev, Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca
– Dumitru GHERDAN, inginer, Primăria Municipiului Bucureşti, inspector, serv. termoenergetic
– Ştefan GHERGHEI, Cluj-Napoca
– Mircea GHIŢĂ, profesor de matematică, New York
– Bogdan GHIU, scriitor, Bucureşti
– Tudor GIUGARIU, jurist, Bucureşti
– Manuela GOLEA, jurnalist, Bucureşti
Laurentiu-Mihail GOMMEL, redactor la www.CurierulConservator.com
– Sorina GRAMATOVICI, dr., Bucureşti, România
Miluţă GRIGORIE, pensionar, Iaşi
Dinu GRIGORESCU, dramaturg, fost secretar general al municipiului Bucureşti
Gheorghe GRIGURCU, poet, critic literar, eseist, Târgu Jiu
Elvira GRIŢCAN, doctorandă, Universitatea Paris VII – Denis Diderot, Paris
Violeta GRIŢCAN, masterandă, Universitatea Paris IV Sorbona, Paris
Aneta GROSU, ziarist, Chişinău
Petrică GROZAVU, Biserica Ortodoxă din sudul Basarabiei, Mitropolia Basarabiei Românesti
 – Mariana GURZA, Timişoara
– Paul GUSBETH-TATOMIR, medic nefrolog, scriitor, Iaşi
– Rita GUŢU, studentă, Universitatea Paris IV Sorbona, Paris

– Florin HAŢEGAN, Concord, Ontario, Canada
– Diana HĂLĂLĂU, muzeograf, Bucureşti
– Florin HĂLĂLĂU, inginer, Bucureşti
– Laura HEN, elevă la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi
Nicolae HENEGARIU, Editura „Vremea”, Bucureşti
– Alice HORAK, medic, Cluj Napoca
– Dina HRENCIUC, scriitoare, Braşov
– Mihai HRISTEA, regizor, Bucureşti

– Andreea IANCU, studentă, Paris
– Romeo IANCU, inginer, Sibiu
– Simina IANCU, Ploieşti, România, / Rwanda
– Ioan IEREMIA, Timişoara
– Ioana IERONIM, scriitor, Bucureşti
– Constantin IFTIME, jurnalist, Bucureşti
– Ana Maria IGNATEANU, elevă la Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Iaşi
– Elvira ILIESCU, scriitor, critic literar, Constanţa
– Radu ILIESCU, Cluj-Napoca, România
– Petru ILIEŞU, scriitor, Timişoara
– Sorin ILIEŞIU, iniţiatorul Apelului de condamnare a nelegitimităţii şi criminalităţii comunismului, Bucureşti
– Nicolae IONEL, scriitor, Iaşi
– Adelina IONESCU, contabil, Constanta
– Cristian IONESCU, Ph.D., Toronto, Canada
Cristiana IONESCU, Brasov
– Afrodita IORGULESCU, matematician, profesor-doctor, Bucureşti
– Mircea IORGULESCU, jurnalist, Franţa
– Marin IONIŢĂ, scriitor, Piteşti
– Romulus IONIŢĂ, Prof., publicist, New York
Ruxandra IVĂNCESCU, scriitor, conf. dr., Braşov
– Ioan IVAŞCU, profesor, Moisei, Maramureş

– Ileana JACOLA, studentă, Bucureşti
– Adrian JIGĂRANU, student, Iaşi
– Ruxandra-Julia JOIKITS, Deva
– Anatolie JURAVELI, CHIŞINĂU, elev la liceul „Garabet Ibrăileanu”, Iaşi
– Ion JURĂSCU, System-manager, München, Germania
– Cristi JUVERJIANU, angajat al unui serviciu de protecţie şi pază, Iaşi

– Erika KELLER, asistent social al Arhiepiscopiei Craiova
– Carmina-Mirela KROPF, studentă, Galaţi
– Paul KUN, dr., Timişoara, România

Adrian LĂCĂTUŞ, eseist, lect. univ., Braşov
– Mircea LĂCĂTUŞ, sculptor, Viena
– Calin Lozan, etnic român, Basarabia
– Daniela LUCA, psihoterapeut-psihanalist, Bucureşti
– Mihai LUCACIU, Budapesta, Ungaria
Dan LUNGU, conferenţiar, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi
– Remus LUPESCU, California, USA
Elena Rodica LUPU, consilier juridic, Bucureşti
Ina LUPU, cineastă, Chişinău
– Sever LUPU, economist, Cluj Napoca
– Stanca LUPU, medic, Cluj Napoca
– Valerica LUPU, economist, Cluj Napoca

– Volodia MACOVEI, scriitor şi jurnalist, Petroşani, Romania
– Amelia MAGORI, contabil, Constanţa
– Norman MANEA, scriitor, New York, USA
– Călin MANOLE, student, Reşiţa
Ştefan MARDALE, muzicant, România
– Alexandru MAREŞ, inginer pensionar, Bucureşti
– Cătălin MAREŞ, Bucureşti
– Doru MAREŞ, scriitor, critic de teatru, traducător, publicist „Observator Cultural”, „România Liberă”, Bucureşti
– Lidia Adina MAREŞ, director editorial, Editura „Sigma”, Bucureşti
Ion MARIA, poet, profesor de istorie la Colegiul „Elena Cuza”, Craiova
– Aurel Sergiu MARINESCU, publicist şi scriitor, SUA
– Anca MATEESCU, jurnalist, Bucureşti
Ion MĂLDĂRESCU, publicist, preşedinte al Societăţii Culturale ANTON PANN, Râmnicu-Vâlcea
– Sorin MĂRCULESCU, scriitor, Bucureşti
– Claude G. MĂTASĂ, DCE, DSc., DHC, Professor of Oral Biomaterials, Honorary Consul General of Romania, USA
– Cătălina MÂRZA, studentă, Iaşi
– Carmen-Maria MECU, conf. univ. dr., Cluj
– Nicolae MECU, prof. univ. dr., cercet. pr. I, Cluj
– Denis MERARU, ziarist, „Argeşul”, Piteşti
– Mihai MEREUŢĂ, Bucureşti
– Aurora MIHACEA, profesor, Târgovişte
Andrei MIHAIL, student, Bucureşti
Elisaveta MIHAIL, New York
Gheorghe MIHAIL, New York
– Octavian MIHĂESCU, scriitor, Germania
– Mircea MIHĂIEŞ, profesor universitar, scriitor, vicepreşedinte al Institutului Cultural Român, Timişoara
– Marian MILI, Arad
– Andreea MILITARU, Buftea
– Radu MILLEA, Santa Clara, USA
– Marius C. MINA, Manager, New York
– Liviu MIRCEA, poet, Dublin, Irlanda
– Doris MIRONESCU, critic literar, preparator la Facultatea de Litere, Univ. „Al.I. Cuza”, Iaşi
– Ioana MOISIL, prof. univ. dr., Sibiu
– Mariana MORAR, contabil, Cluj Napoca
– Natalia MORARU, elevă la Liceul ROMÂN-Francez „Gheorghe Asachi”, Chişinău
– Sergiu MOROIANU, matematician, Bucureşti
– Josefina MORUZ, researcher, Toronto, Canada
Lavinia MOŢOC, profesor, UK
– Mihai Radu MOŢOC, inginer, Secretarul Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina”, filiala Galaţi.
– Adrian MUNTEANU, redactor, Societatea Română de Radiodifuziune
– Elena Munteanu, profesor, Pascani
Pavel MUNTEANU, student, Chişinău
– Daniel MUREŞAN, Cluj-Napoca, România
– Dana MUŞAT, studentă, Constanţa
– Alexandru MUŞINA, scriitor, Braşov
– Ioan MUŞLEA, scriitor, Cluj

– Liviu NANU, profesor, Roşiorii de Vede
– Daniel NĂNUŢ, Ţicleni, Gorj
– Lucian NĂSTASĂ, istoric, Academia Română, Institutul de Istorie din Cluj
– Elis NEAGOE-PLEŞA, cercetător istorie, Bucureşti
Gheorghe NEAGU, redactor-şef la „Oglinda Literară”, scriitor, Cavaler al Literaturii Române
– Vera Maria NEAGU, ziarist, buletinul „Viaţa Cultelor” / „Religious Life”
– Bujor NEDELCOVICI, scriitor, Paris
– Codruţa NEDELCU, ingineră, Brăila
– Jean NEDELEA, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti
– Mariana NEDELEA, profesor, Bucureşti
– Vasile NEDELCIUC, dr. manager, Chişinău
– Victor NEGARA, inginer, Germania
– Maria NEGREA, profesor, Războieni, judeţul Alba
– Radu NEGRESCU-SUŢU, jurnalist şi scriitor, fost deţinut politic, Paris
– Nicolae NEGRU, ziarist, Chişinău
– Mădălina NICA, asistent universitar, Craiova
Paul NICOARĂ, Turnu Măgurele
– Andreea NICULESCU, computer engineer, University of Twente, Enschede, Olanda
– Gina NIMIGEAN, profesoară, Iaşi
Ovidiu NIMIGEAN, scriitor, Iaşi
– Cerasela NISTOR, poetă, Montreal
– Viorica NIŞCOV, traducător, Bucureşti
– Ovidiu NIŢOI, inginer, Râmnicu Vâlcea

– Carmen OANĂ, jurist, Cluj Napoca
– Ioan ONISEI, secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti
– Dan OLARU, Dr. ing. în construcţii civile, cercetător ştiinţific I, expert tehnic MTCT în construcţii (structuri de rezistenţă), Bucureşti
– Gheorghe OLTEANU, medic, Baden-Baden, Germania
Andreea OPREA, cetăţean român, Târgovişte
– Nicolae OPREA, critic literar, preşedintele Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România
– Dan OTTIGER DUMITRESCU, dr. in biologie, Friburg, Elveţia

– Viorel PADINA, poet, Corabia, România
– Emilian Valeriu PAL, jurist, Roman
– Alexandru PANAITESCU, Bucureşti
– Iulia PANĂ, scriitor, Constanţa
– Cristi PANTELIMON, sociolog, lect. univ. dr., Bucureşti
– Vasile PARASCHIV, disident şi opozant al dictaturii comuniste, Ploieşti
– Mihnea PARASCHIVESCU, Bucureşti
– Antonio PATRAŞ, Dr. în litere, critic literar, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi
– Horaţiu PAUL, inginer, Alba Iulia
– Rodica PAUL, contabil, Ocna Mureş
– Alexandru PAULESCU, Clinton, USA
– Dora PAVEL, scriitor, Cluj
– Eugen PAVEL, cercetător ştiinţific, Cluj
– Viorel Silviu PĂCALĂ, poliţist, profesor, român
Dumitru PĂDEANU, medic, Winnipeg, Canada
– Pavel PĂDURARU, scriitor, Chişinău
– Gabriel Virgil PĂUN, Târgovişte
– Viorica PĂUN, medic, Bucuresti
– Ioan PĂCURAR, pictor, Teiuş, judeţul Alba
– Valerica PĂCURAR, economist, Aiud, judetul Alba
– Tudor PENDIUC, primarul municipiului Piteşti
– Rodica PERCIALI, Founder Romanian Museum, Romanian-American League
– Elena PERDICHI, ziaristă, Bucureşti
– Petre PETCUŢ, drd. în istorie, Paris, Franţa
– Camelia PETRE, economistă, Bucureşti
– Bogdan PETRICEL, Bruxelles, Belgia
Constantin PETRIȘOR, Brașov
Duşan PETROVICI, poet, Düsseldorf, Germania
Ioan PINTEA, scriitor, Bistriţa
– Daniel PISCU, scriitor, Braşov
– Luca PIŢU, profesor la Facultatea de Litere, Universitatea Iaşi
– Elena Luminiţa PÎRVU, studentă în Medicină, Genova, Italia
– Eugen Cătălin PLATON, Iaşi
– Mircea PLATON, doctorand la Ohio State University, Columbus
– Liviu PLEŞA, cercetător în istorie, Bucureşti
– Gabriel PLEŞEA, scriitor şi publicist, New York, USA
– Bogdan PLETEA, consilier juridic, Cluj Napoca
– Antoniu POIENARU, ing., funcţionar public, Cluj-Napoca
– Simona POIENARU, Cluj-Napoca
Iulia POMAGĂ, studentă, România
– Aurel POP, istoric, Satu Mare
Ion POP, scriitor, Cluj
– Rodica POP, cercetător, Institutul de Studii Orientale, Bucureşti
– Traian POP, scriitor şi editor, Ludwigsburg, Germania
– Claudiu-Ştefan POPA, profesor, Iaşi
– Dorin POPA, scriitor, Iaşi
– Ileana POPA, consilier juridic, Ocna Mureş
– Ilie POPA, Prof. Univ. Dr. Ing., Universitatea Piteşti
– Vasile POPA, Zărneşti, Braşov
– Virgil Ioan POPA, Bucureşti
– Rodica POPA, învăţătoare, Alba Iulia
– Ion Sergiu POPESCU, Waterloo, Ontario, Canada
– Marian POPESCU, scriitor, profesor universitar, Bucureşti
– Octav POPESCU, Pittburgh, USA
– Titu POPESCU, scriitor, Germania
– Florin POSTOLACHI, preşedinte Asociaţia „15 Noiembrie”, Braşov
– Lucian POSTU, jurnalist, Iaşi
– Daniel Florin PREDOIU, Quebec, Canada
– Roxana PROCOPIESCU, traducător, Bucureşti
– Camelian PROPINAŢIU, Bucureşti
Daniel PUIA-DUMITRESCU, profesor, Braşov
– Anna PUIAREU, Germania
– Ekaterina PUIAREU, Germania
– George PUIAREU, dipl. ing., Germania
– Ileana PUIAREU, dr. dent., Germania
– Ştefan PUIAREU, Germania

– Alexandru-Ioan RADU, elev, Colegiul Naţional „Octavian Goga”, Sibiu
Nathalie RADU, profesor, Paris, Fontenay-aux-Roses, France
– Codrin RĂCLARU, Toronto, Canada
– Maria RĂDUCANU, solistă de jazz, Bucureşti
– Şerban RĂDULESCU-ZONER, Dr. în istorie, preşedinte al „Alianţei Civice”, Bucureşti
– Petre RĂILEANU, scriitor, ziarist, Paris
– Dafina ROMAN, profesor, jud. Galaţi
– Dan ROMAŞCANU, director-editor, revista „DORUL”, Danemarca
– George RONCEA, jurnalist, Bucureşti
– Victor RONCEA, jurnalist, Bucureşti
– Ioan ROŞCA, editor www.procesulcomunismului.com, Canada
– Radu ROŞCA, Iaşi
– Renata ROŞU, inginer chimist, Bucureşti
– Marilena ROTARU, realizatoare TV, Bucureşti
– George ROTARU, jurnalist, Bucureşti
– Mirela ROZNOVEANU, scriitor şi publicist, membră a Facultăţii de Drept de la New York University, New York, USA
– Cristina RUSU, consilier, Iaşi
– Nicolae D. RUSU, economist; North Hollywood, California, SUA
– M.N. RUSU, scriitor, Astoria, New York, S.U.A.
– Andrei RUSE, Desk Researcher MediaPRO, Bucureşti

– Elena SAMOILĂ, pensionară, fost deţinut politic, Bucureşti
– Marina SAMOILĂ, economist, Bucureşti
– Răzvan SANDU, Bucureşti
Constantin SAVA, inginer, Braşov
– Nick SAVA, editor al revistei „Atheneum”, Canada
Cristian SCARLAT, directorul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, Bucureşti
– Dieter SCHLESAK, dr.h.c., scriitor german, Stuttgart, Germania şi Camaiore Italia
Gabi SCHUSTER CĂRĂRUŞĂ, redactor la revista „Atheneum”, editor la www.atheneum.ca, Heidelberg, Germania
– Rodica SEBEŞANU, Queens, NY, USA
– Constantin SEVERIN, Suceava
– Sergiu SIMION, psiholog, Bucureşti
– Mihaela SINGER, cercet. şt. II, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti
– Nicolae SIRIUS, scriitor, Japonia
– Dan SOCIU, scriitor, Bucureşti
– Marius Marian ŞOLEA, scriitor, Bucureşti
Roxana SONEA, studentă, Tg-Mureş
– Ciprian-Iulian SOPTICA, student la Fac. de Filosofie, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi
– Mircea SPĂTĂCEAN, inginer, Braşov
– Ina SPÂNU, casnică, Iaşi
– Vasile SPÂNU, angajat în construcţii, Iaşi
– Dorin SPINEANU, scriitor, Iaşi
– Dragoş STAN, profesor, Bucureşti
– Laurenţiu STAN, preot, Bacău
– Lavinia STAN, PhD, profesor, Concordia University, Montreal, Canada
– Răzvan STAN, avocat, Bucureşti
Valerian STAN, publicist, Bucureşti
– Florian STANCIU, scriitor, Piteşti
Diana STANCU, Bucureşti
– Vitalie STANCOV, student din Basarabia, Bucureşti
Flori STĂNESCU, istoric, redactor la Ed. „Sigma”, Bucureşti
Mircea STĂNESCU, istoric, Dr. al Universităţii Bucureşti
Laurenţia STELEA, om, www.romanita.net, Gorj
Florian STOIAN SILIŞTEANU, poet, România
Liviu Ioan STOICIU, scriitor, Bucureşti
– Daniel Stradie, liber profesionist, Iași
– Daniel SURAIALA, absolvent al Universității „G. Enescu”, Iaşi
Alexandru Cristian SURCEL, avocat, Bucureşti
– Anca Raluca SURU, arhitect, Bucureşti
– Magdalena SURU, biolog, pensionar, Bucureşti
– Şerban SURU, fizician, Bucureşti
– Lidia SUVEIU, Williamsburg, Virginia, USA

– Marinela ŞERBAN, editoare, poetă, Deva, România
– Mircea ŞERBAN, jurnalist, Vişeu de Sus, Maramureş, ex-corespondent RFE, BBC, DW
– Alex ŞTEFĂNESCU, critic literar, Bucureşti

Ion TALOS, Prof. univ. dr., Universitatea din Köln
Maria TAMPĂU, Chişinău, Basarabia
– Christian TANASESCU, scriitor, Bucureşti
– Valeria Manta TĂICUŢU, profesoară, scriitoare, redactor-şef al revistei „Vitralii”, Râmnicu Sărat
– Claudiu TÂRZIU, jurnalist, Bucureşti
– Dan TEODORESCU, Bucureşti, România, S. Georgia and S. Sandwich Isls.
– Petre TERZI, dr., Bucureşti
– Maria TIRENESCU, profesoară, Cugir
– Mihai TIŢA, student, Bucureşti
– Cerasela TOFAN, Montréal, Québec
– Elena TOMA, consilier şi redactor OTV, Bucureşti
– Alexandru TOMESCU, profesor, editor, Toronto, Canada
– Nicolae TOMONIU, profesor, Tismana
– Monica TUDOR GEORGE, pensionară, Toronto
Nicolae TUDOR, nu ştiu prea clar ce sunt, dar precis sunt din Buzău
– Liviu TUDORAŞ, fost deţinut politic, ziarist, pensionar, Bucureşti
– Nicolae TURTUREANU, poet, fost redactor la revista „Cronica”, Iaşi
– Ioana TRICA, poetă, traducătoare, Bucureşti
Ioana TRICULESCU, profesor, Bucureşti
– Dona TUDOR, Conf. Univ. Dr., ziarist de televiziune, Bucureşti
Rodica TURCU, contabil, Ocna Mureş
Vasile TURCU, învăţător, Războieni, judeţul Alba
Marcela TUŞCĂ, studentă, Chişinău

Dumitru ŢEPENEAG, scriitor, Paris
– Maria Adriana ŢUCĂ, elevă, Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti
– Răzvan ŢUPA, jurnalist, Bucureşti

– Aron Alex ULN, programator, Dublin
– Mirel ULRICH, Paris, Franţa
– Adrian UNC, dr., Ottawa, Ontario, Canada
Adina UNGUR, Cluj-Napoca
Cornel UNGUREANU, scriitor, Timişoara
– Dumitru UNGUREANU, scriitor, Găeşti
– Ion UNGUREANU, P. Eng., Applications Engineer, Fasco Motors, Canada
– Ion UNGUREANU, Kitchener, Canada
– Sergiu UNGUREANU, masterand, Univ. „Al.I. Cuza”, Iaşi
– Traian UNGUREANU, jurnalist, Bucureşti
– Ionel URDEA MARCUS, Bucureşti
Tudorel URIAN, critic literar, Bucureşti
– Fănică URSACHE, pensionar, Iaşi
– Magda URSACHE, membru al Uniunii Scriitorilor, Iaşi
– Petru URSACHE, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Raluca URSACHI, doctorandă la Université Paris 1 Sorbonne, Paris

– Mihail VAKULOVSKI, scriitor, Antoneşti
– Radu VANCU, poet, red. la rev. „Transilvania”, lector universitar doctor la Facultatea de Litere, Sibiu
– Dragoş VARGA-SANTAI, redactor la revista „Transilvania”, lector universitar doctor la Facultatea de Litere, Sibiu
Andrei VARTIC, scriitor, Chişinău, Basarabia
– Radu VASILAŞCU, inginer programator, Chişinău
– Nina VASILE, bibliotecară, poetă, Bucureşti
Lucian VASILIU, scriitor, Iaşi
– Rolanda VASIU, Toronto, Canada
– Margareta VĂDAN, economist, Bucureşti
– Dumitru VESCU, Bucureşti
– Victor Andrei VESCU, controlor de trafic, Bucureşti
– Ioan VIERU, scriitor, Bucureşti
– Mihaela VINTILESCU, profesoară, Ploieşti
– Alexandra VIŞINESCU, Bucureşti
Mihai A. VÎNĂTORU, inginer, Kinnelon, NJ, USA
– Alexandru VLAD, scriitor, Cluj
– Andrei VLAD, Constanţa
– Florin VLĂDESCU, dr., Binghamton, New York, USA
– Ghizela VLĂSCEANU, contabil, Bucureşti
Viorel VLĂSCEANU, inginer, Braşov
– Ştefan VLONGA, inginer silvic, cercet. şt. gr. II, dr. ing., Braşov
Ana VRÂNCEANU – Braşov
John VRĂJITOAREA ROMERICUS, New York

– Dan WANIEK, medic, Clichy, Paris, Franţa

– Mihai ZABET, inginer, Bucureşti
– Dinu ZAMFIRESCU, preşedinte al INMER, Bucureşti
– Andrei ZLĂTESCU, publicist, instructor studii culturale, Universitatea Calgary, Canada
*
Publicat în revista electronică „Asymetria”:

În același sens, a se vedea și două articole ale D-lui Valerian Stan:

Târgoviște, 30 noiembrie 2014.