AȘ VREA SĂ TRANSMIT...

Mulțumirile mele călduroase, care se îndreaptă către Dl. Radu Ioanid, către Dl. Michael Shafir și, mai ales, către Dl. Alexandru Florian, pentru că, în calitatea lor de „pompieri piromani“, au umflat această lege-a-lor până la proporții aiuritoare, dându-mi astfel o posibilitatea nesperată pe care o așteptam de fix 10 ani!
Să mă explic: oamenii obișnuiți nu înțeleg subtilități istorice, juridice (iar pe istoricii Patriei, în general, chestiunile legate de cenzură nu-i interesează!). Însă acum au priceput perfect despre ce este vorba, și anume:
1) Că în chiar anul său de înființare, 2005, Institutul „Wiesel nu s-a preocupat de păstrarea memoriei victimelor evreiești (și rrome) – nu acesta era scopul, ci doar pretextul care să-l scuze!
2) Că în chiar același an de înființare, 2005, Institutul „Wiesel a început vânătoarea de oameni nu cu rasiștii, antisemiții ori negaționiștii criminalității antonesciene, naziste, ci cu lucrările și istoricii care gândesc diferit de maculatura numită „Raport, în speță, a unei lecții din manualul la care am fost coautor la Editura „Sigma din București!
În aceste momente de adâncă sărbătoare, gândurile mele se îndreaptă și către Trimisul Special pe Probleme de Holocaust al SUA, Edward B. O’Donnell, fără de care toate acestea nu ar fi fost posibile!
În final, le mulțumesc din inimă tutulor pentru că m-au ajutat astfel să fac înțeles ceva ce singur nu aș fi reușit niciodată!
Luptăm pentru Pace!

București, 19 august 2015.