ARHIVELE ȘI CULTURA DE MASE (II). SPIONAJUL ȘI „DENUNȚĂTORII ABUZURILOR“

În cele ce urmează ne vom referi la cartea lui Glenn Greenwald, Afacerea Edward Snowden. Cele mai șocante dezvăluiri despre spionajul global american, Editura Litera, București, 2015, 319 p., traducere de: Iuliana Daniela Busuioc, redactori: Andreea Stoica și Ovidiu Șerban. Ea reprezintă versiunea română a lucrării cu titlul: No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State (Metropolitan Books, New York, 2014).
Azi povestea este, cel puțin în mare, cunoscută, iar lucrarea clarifică detaliile.
Edward Snowden, un tânăr analist al Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite (NSA) i-a contactat, în același timp, pe Laura Poitras (autoare de filme documentare cu temă politică), și Glenn Greenwald (fost avocat și editorialist la The Guardian), pentru a le încredința documente secrete care probau amploarea supravegherii globale desfășurate de SUA. Din pricina comunicării nesigure, el a reușit, mai întâi, doar contactul cu Poitras, care folosea un program criptat de comunicare prin Internet. Acesteia i-a transferat un set de documente secrete, după care a plecat la Hong Kong. De acolo, l-a ghidat pe Greenwald în instalarea unui program similar, apoi i-a transferat un număr redus de documente pentru a-l convinge că subiectul merita efortul jurnalistic.
Intenția acestui „denunțător al abuzurilor (Whistleblower) de tip clasic era să dezvăluie lumii pericolul pe care îl reprezintă la adresa vieții private și a libertății programul american de supraveghere globală, și tocmai de aceea el nu a dorit să se ascundă: s-a cazat într-un hotel central și a continuat să plătească prin intermediul cardului bancar. La fel procedase și în momentul în care sustrăsese documentele din sistemele NSA, refuzând să șteargă toate urmele electronice tocmai pentru ca nimeni altcineva să nu fie învinuit. Prin urmare, și-a asumat de la bun început consecințele dezvăluirilor sale, care puteau să se traducă în detenție pe viață sau chiar mai rău.
Dat fiind că Agenția putea începe curând să-și pună întrebări cu privire la situația angajatului său, acțiunea de a denunța actele administrației americane era urgentă. Astfel, Poitras și Greenwald s-au deplasat la Hong Kong. În avion, Greenwald a citit documentele transferate lui Poitras, care erau pe cât de șocante, pe atât de revelatoare. Ele spuneau ceva și despre omul care își asuma riscul dezvăluirilor, o persoană foarte rațională și stabilă emoțional, fapt foarte important, dat fiind că scenariul obișnuit de compromitere a sursei, în aceste cazuri –– acuzele de „instabilitate psihică sau „naivitate – nu aveau să funcționeze.
Ajunși în Hong Kong, jurnaliștii au petrecut zece zile cu Snowden, iar acesta le-a livrat motivul pentru care făcea dezvăluirile, fapt ce constituie un mesaj pe cât de impresionant, pe atât de convingător: „Adevărata măsură a valorii unei persoane nu stă în ceea ce spune că sunt convingerile sale, ci în ceea ce face în apărarea acestor convingeri. „Dacă nu acționezi în numele convingerilor tale, atunci probabil că acestea nu sunt reale. (p. 61)
Cu același prilej, fostul analist al NSA a fost filmat de Poitras, iar pelicula avea să se transforme în documentarul, de acum celebru, Citizenfour (SUA / Germania, 2014).
O problemă care se punea în fața jurnaliștilor era prin ce canal să dezvăluie informațiile. După ce Poitras a încercat la cotidianul Washington Post, care s-a dovedit a fi prea obedient în relația cu administrația americană, ei au optat pentru Guardian, care era de acord cu o relatare rapidă și agresivă a subiectului.
Întrucât identitatea sursei putea să distragă atenția de la conținutul dezvăluirilor, ea a fost indicată abia la sfârșitul perioadei. Totodată, Snowden a livrat documentele jurnaliștilor fără a decide ce este oportun să fie publicat, în joc fiind atât inteligibilitatea subiectului, cât și protejarea unor oameni (agenții de teren).
Consecințele dezvăluirilor lui Snowden au fost majore. Se întâmpla pentru prima dată o scurgere de informații de la NSA, nivelul lor de sensibilitate era maxim, iar temele au curs în cascadă. Cazul a pus în egală măsură în lumină caracterul corupt al jurnalismului dominant, obedient față cu administrațiile Statelor vizate, altfel spus: incapacitatea funcțională a „celei de-a patra puteri, al cărei rol tradițional este să asigure transparența guvernamentală și controlul acțiunilor membrilor autorităților publice.
La început, reacțiile în fața dezvăluirilor au fost „aproape un festival al iubirii (p. 102), semn al șocului provocat, apoi au urmat acțiunile guvernamentale de defăimare și compromitere – atât asupra lui Snowden, cât și a jurnaliștilor implicați –, la care majoritatea presei dominante a sfârșit prin a se ralia.
Cartea nu este doar o prezentare empirică a situației, ci și o analiză a consecințelor sale, a „răului produs de supraveghere, căruia îi este consacrat un întreg capitol (IV), din cele cinci, unde se insistă asupra legăturii indisolubile dintre intimitate și libertate, fie și în era digitală:

De aceea suntem numiți persoane private, acționând în conformitate cu capacitatea noastră privată. Transparența este pentru cei care desfășoară activități publice și exercită puteri publice. Intimitatea este pentru toți ceilalți. (p. 247)

*
În lucrare, trimiterile la arhive (electronice) sunt recurente.
Iată ce scrie autorul despre arhiva lui Snowden:

Pe măsură ce citeam, m-au izbit două lucruri în legătură cu arhiva. Primul a fost că era extraordinar de bine organizată. Sursa crease nenumărate foldere și apoi subfoldere și sub-subfoldere. Fiecare document fusese plasat exact acolo unde îi era locul. Nu am găsit nici un document clasificat [ordonat – n. n.] greșit. [...] Fără îndoială că examinase cu atenție fiecare document pe care ni-l dăduse, că înțelesese semnificația lor, apoi le plasase meticulos pe fiecare într-o structură organizată elegant.
Celălalt aspect care m-a frapat la arhivă a fost amploarea minciunii guvernamentale pe care o dezvăluia, dovadă pe care sursa o semnalizase corespunzător. (pp. 42-43)

În termeni arhivistici, avem aici dovada unui „plan (fie și implicit) și a unei „scheme de ordonare, la fel cum regăsim și „structura arborescentă. Scopul este, desigur, de a face inteligibilă informația arhivistică.
Apoi:

Arhiva lui Snowden era organizată elegant, dar mărimea și complexitatea ei o făceau extrem de greu de procesat. Zeci[le] de mii de documente NSA pe care le conținea fuseseră produse de aproape fiecare unitate și subdiviziune a agenției, dar arhiva conținea unele dosare de la agenții de spionaj străine raliate [aliate – n. n.]. [...]
Majoritatea dosarelor din arhivă erau marcate „strict secret. Cele mai multe purtau inițialele „FVEY, ceea ce însemna că erau aprobate pentru a fi distribuite doar celor patru aliați apropiați ai NSA în programul de supraveghere [...]. Altele, destinate a fi cunoscute doar de SUA, erau marcate „NOFORM, acronim de la „no foreign distribution [interzisă distribuirea externă]. Unele documente, precum ordinul tribunalului FISA care permitea colectarea înregistrărilor telefonice și directiva prezidențială a lui Obama de pregătire a unor operațiuni informatice ofensive, se aflau printre secretele cele mai bine păzite de administrația SUA.
Descifrarea arhivei și limbajul NSA au implicat o curbă de învățare abruptă. Agenția comunică în interior și cu partenerii săi într-un limbaj specific, un jargon birocratic și pompos, uneori lăudăros și chiar disprețuitor. Majoritatea documentelor erau destul de tehnice, pline de acronime prohibitive și nume de cod, iar uneori necesitau citirea prealabilă a altor documente pentru a fi înțelese.
Dar Snowden anticipase problema, oferind glosare de acronime și nume de programe, precum și dicționare interne ale agenției pentru termenii specifici. Cu toate acestea, unele documente erau de nepătruns la prima, a doua sau chiar a treia lectură. Semnificația lor reieșea doar după ce am pus cap la cap diverse părți ale altor documente și m-am consultat cu unii dintre cei mai importanți experți din lume în supraveghere, criptografie, activități de hacking, istoria NSA și cadrul legal al spionajului american.
Dificultatea consta în faptul că munții de documente erau deseori organizați nu după subiect, ci după ramura agenției de unde proveneau, și [că] dezvăluirile spectaculoase erau amestecate cu o cantitate mare de material foarte tehnic sau banal. Deși Guardian elaborase un program de căutare în dosare după cuvinte[-]cheie, care a fost de mare ajutor, acesta era departe de a fi perfect. Procesul de analizare a arhivei era dureros de încet, iar la multe luni după ce primiserăm documentele, unii termeni și programe încă necesitau relatări suplimentare înainte de a putea fi dezvăluiți în siguranță și coerent. (pp. 115-116)

În discuție sunt, pe rând, chestiunile: arhivarea pornind de la structura organizațională care a produs documentele – un principiu arhivistic mai greu de înțeles pentru simțul comun (așa numitele „voință a creatorului“ și „utilitate a documentelor în ciclul lor de viață“); protejarea numelor (și a vieților) agenților de teren – o cerință a eticii jurnalistice (și arhivistice); dificultatea limbajului tehnic și jargonul specific lumii spionajului, împreună cu soluțiile găsite, și uriașa cantitatea a informației de analizat și comunicat în termeni inteligibili – situații care trimit la ceea ce arhivistul numește „valorizare, adică exploatarea conținutului cuprins în documente și transmiterea lui către public.
*
În cele din urmă, dat fiind că este vorba despre o lucrare adresată culturii de mase – cartea este șí distribuită prin rețeaua chioșcurilor de ziare –, ne vom apleca asupra traducerii și a modului de redactare.
Semn al prăbușirii Școlii tradiționale, azi se vorbește o Limbă Română din ce în ce mai proastă, căci este împănată cu sintagme din „limba de lemn, barbarisme, calcuri englezești și alte „confuzii, greșeli, prostii și răutăți (Tatiana Slama–Cazacu). Însă un fenomen relativ recent, pe care l-am observat cu alt prilej[1], este pătrunderea acestui limbaj în sediile redacțiilor de carte.
Astfel, întâlnim calcuri englezești barbare precum: expertiză, în loc de competență; implementare, în loc de introducere; a accesa (cu ocurența accesat), în loc de a consulta (consultat); dezvoltator (de sisteme informatice), în loc de: producător, fabricant; a monitoriza (șí eufemism, cu totul neindicat în contextul demascator), în loc de a supraveghea.
Fiind vorba despre noile tehnologii, apare și termenul de calculator, în loc de computer; acesta nu este doar greșit, căci confundă o ustensilă, un obiect informatic, cu un biet socotitor de buzunar, ci și, la origine, ceaușist: etimologia latină îi... puțea „fostului tiran“!
Există apoi forme bizare precum demascheze (to unmask), în loc de să demaște, fapt inexplicabil într-o țară care a cunoscut „demascări comuniste pe scară largă.
Social media (rețele sociale) și Slide (captură de ecran, diapozitiv) nu sunt traduse, ci păstrate ca atare.
Titlul, „afacerea Snowden“, este la fel de eronat. Înțelegem motivația comercială a schimbării lui, însă nu și maltratarea Limbii, căci spre deosebire de franceză și engleză, în română termenul are doar o semnificație economică, nu și sensul de caz sau dosar juridic. Acest tip de eroare apare și în alte lucrări[2].
Vom semnala uneori greșita folosire a prepozițiilor (corespondent pe justiție, în loc de corespondent în probleme de justiție), punctuația facultativă (notele de final nu se termină cu punct) sau, alteori, neinteligibilitatea frazei.
Traducerea termenului Whistleblower merită o discuție. Autoarea ei a spus „avertizor de integritate, echivalare preluată din Wikipedia, versiunea română[3]. Acestă soluție ni se pare nefericită: mai întâi, deoarece în limba română „avertizor, la fel ca în franceză, de unde provine, are doar un sens fizic, reprezentând un semn sau un aparat care indică pericolul; apoi, pentru că „avertizarea“ nu se reduce la integritate, ci vizează, cel puțin în acest caz, mult mai mult.
Dincolo de faptul că originea termenului este disputată, el a fost folosit în SUA, începând din anii 1970, de către activiștii pentru drepturile civice, cu scopul de a diferenția un anume tip de acțiuni de cele ale „informatorilor sau „turnătorilor, prin urmare, intenția a fost de a-i da o conotație nouă, exclusiv pozitivă. Astfel, termenul a fost destinat, încă de la început, să facă parte din vocabularul „limbii de lemn.
În fine, acțiuni ca cele în discuție au loc încă din Modernitate, prin urmare propunem folosirea unui termen existent în limbă, cu sens clar pentru toată lumea: Denunțător[4].

NOTE
[1] Cf. Decomunizarea à la roumaine: perspectiva nord-americană. Recenzie a volumului colectiv: Prezentul trecutului recent. Lustrație și decomunizare în postcomunism, coordonat de Lavinia Stan, prefață de Vladimir Tismăneanu, București, Editura Curtea Veche, 2010, 535 p., la adresa: http://mircea-stanescu.blogspot.ro/2013/11/decomunizarea-la-roumaine-perspectiva.html.

[2] Cf. Cazul Tănase – Goma: ultima ipoteză. Recenzie a cărții: A patra ipoteză. Anchetă despre o uluitoare afacere de spionaj, de Liviu Tofan, prefaţă de Andrei Muraru, postfaţă de Liviu Turcu, Iași, Editura Polirom, 2012, 293 p., la adresa: http://mircea-stanescu.blogspot.ro/2013/01/liviu-tofan-patra-ipoteza-ancheta.html.


[4] Din nefericire, această terminologie a organizațiilor neguvernamentale a fost preluată și în Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autorități publice, instituții publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, unde se vorbește despre „avertizor în interes public. Cf. la adresa: http://www.ace.ucv.ro/pdf/legea571_2004.pdf.

București, 14 iulie 2015.