„ARHIVELE ȘI ISTORIA“, EDIȚIA A XXI-A (BACĂU, 29 MAI 2015)

(Câteva impresii fugare)

La Arhivele Naționale Bacău a avut loc o nouă sesiune de comunicări științifice care a strâns laolaltă, ca în fiecare an, arhiviști și istorici, obișnuiți ai arhivelor.
Numărul comunicărilor istorice l-a depășit de departe pe cel cu temă arhivistică: proporția a fost de 3 la 1.
Apoi, dintre conferențiarii indicați în Program au fost prezenți o treime.
Comunicările arhivistice au vizat: prezentări de fonduri arhivistice, a modului lor de prelucrare, a instituțiilor creatoare de documente sau a figurilor notabile de arhiviști români.
Vom menționa aici lucrările care pun în discuție evoluția profesiei noastre în contextul actual și schimbările dezirabile:
– Mădălina-Diana Ruşanu-Radu, Arhivele Naţionale Teleorman: Crearea arhivelor digitale. Etapele procesului – o reflecție asupra teoriei premergătoare practicii digitalizării documentelor de arhivă.
– Suzana Bodale, Arhivele Naţionale Iaşi: Necesitatea existenţei unui nomenclator-cadru pentru reţelele şcolare judetene – o binevenită propunere care vizează normativitatea în domeniu, adică realizarea unui nomenclator-tip pentru un domeniu de activitate (cel școlar, în cazul de față). Scopul? De a stopa inflația de nomenclatoare și arbitrariul, și, totodată, de a o oferi o mai bună orientare pentru creatorii de documente. Propunerea de nomenclator-tip poate fi la fel de bine extinsă la toți creatorii de documente, pe domenii de activitate (francezii, care au așa ceva, îl numesc : cadre de classement).
– Arcadie Bodale, Arhivele Naţionale Iaşi: Câteva observaţii dureroase asupra modificării Legii Arhivelor și
– Gabriela Vulpe, Arhivele Naţionale Galaţi : Completări şi modificări ale codului penal şi codului de procedură penală cu raportare la precedentele practici şi impactul asupra legislaţiei şi activităţii arhivistice – două reflecții complementare cu privire la noile modificări ale Codurilor Penale, care dezincriminează distrugerea documentelor cu valoare patrimonială.
Și, dacă ni se permite :
– Mircea Stănescu, Arhivele Naţionale Bucureşti: Fondul Comitetul Central al Partidului Comunist Român, criterii de ordonare şi ISAD(G) – transpunerea unei scheme de ordonare a unui fond arhivistic complex, cel al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din normele naționale în cele internaționale (cum s-ar zice: în limbaj universal). Este o problemă generală pentru toți deținătorii de fonduri cu mai multe niveluri de descriere, ceea ce presupune o interogație asupra problemelor pe care această acțiune le presupune, a regularităților și excepțiilor.
Majoritatea comunicărilor au fost publicate în volumul „Acta Bacoviensia, Anuarul Arhivelor Naționale Bacău, Onești, Editura Magic Print, 2015.
În fine, vom indica singura prezentare de presă pe care am găsit-o: http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=201505143.
Mulțumim colegilor băcăuani care ne-au prilejuit acest schimb!

București, 10 iunie 2015.