NOTĂ INFORMATIVĂ

Dom colonel Shafir, dom general Ioanid, raportez strict erarhic de la Spitalul dă Oncologie Fundeni Bucureşti:
Bandiț dă bonlavi dă cancer citesc literatură lejionară, antisemită – Gheorghe Cioran, Tudor Sandu, da mai ales Antonie Boca șî alț (adică ăi indicaț în instructajul la care am luat parte în data de 24 iulie crt.), după cum să poate constata dîn probele anexate prezentului raport.
Rog ordonaț măsuri.
Semnat: soldat Stănescu, colaborator volontar al Institutului Vizăl.
7 august 2015.


 
Nota ofițerului: Susnumitul este un bandit provocator. Propun să i se dăşchiză un dosar de urmărire informativă. Rog aprobaț.
ss. indicifrabil

Bucureşti, 20 august 2015.