DECOMUNIZAREA À LA ROUMAINE: PERSPECTIVA NORDAMERICANĂ


Recenzie a volumului colectiv: Prezentul trecutului recent. Lustrație și decomunizare în postcomunism, coordonat de Lavinia Stan, prefață de Vladimir Tismăneanu, București, Editura Curtea Veche, 2010, p. 535 p. 

Lavinia Stan este profesor de științe politice la Universitatea St. Francis Xavier din Canada, iar ediția de față a cărții este o versiune română a lucrării Transitional Justice in Eastern Europe and the Former Soviet Union, Routledge, 2009.
Anterior, autoarea a publicat Religion and Politics in Post-Communist Romania, Oxford University Press, 2007 și Church, State and Democracy in Expanding Europe, Oxford University Press, 2011 (ambele împreună cu soțul D-Sale, Lucian Turcescu), iar ulterior a editat monumentala Encyclopedia of Transitional Justice, Cambridge University Press, 3 volumes, 2013 (împreună cu Nadya Nedelsky) și Transitional Justice in Post-Communist Romania, Cambridge University Press, 2013. Apoi, este în curs de publicare lucrarea Post-Communist Transitional Justice: Lessons from 25 Years of Experience, Cambridge University Press (împreună cu Nadya Nedelsky). În fine, pentru a încheia prezentarea acestui palmares științific impresionant, vom spune că D-na Stan este și autoarea unui mare număr de studii și articole pe diferite teme de științe politice.
Cartea reprezintă o prezentare comparativă a situației fostelor țări comuniste din Europa de Răsărit, luând ca reper temele lustrației, accesului la dosarele poliției politice și proceselor intentate responsabililor cu represiunea. Cu modestie numit „volum coordonat de”, lucrarea este, în cea mai mare parte, rezultatul cercetărilor D-nei Stan, care semnează, alături de Introducere și Concluzii, patru dintre cele opt studii care-i alcătuiesc materia, și care privesc cazurile Poloniei, Ungariei, fostei Uniuni Sovietice și României. Cu privire la Germania regăsim, în volum, studiul lui Gary Bruce, despre Cehia și Slovacia scrie Nadya Nedelsky, despre Bulgaria Momcil Metodiev și, în fine, în legătură cu Slovenia, Tamara Kotar.
Este o lucrare a domeniului numit transitional justice, termen anglo-saxon din științele politice care vizează totalitatea măsurilor luate de către un stat pentru a repara încălcările sistematice ale drepturilor omului făcute de regimul politic anterior, și care nu are un echivalent în spațiul cultural european. Cu privire la regimurile comuniste, el ar putea fi tradus, grosso modo, prin „istoria și memoria comunismului”, expresie care vizează ansamblul măsurilor de decomunizare. Vom fi deci în același ton cu D-na Stan atunci când folosește ca echivalente formulei engleze noțiunile de: „asumare a trecutului recent”, „confruntare cu trecutul” sau „politică a memoriei”, pentru a respinge nefericitul calc „dreptate (justiție) de tranziție” care, în română, indică un pretins caracter tranzitoriu al procesului însuși (p. 39).
Nu vom intra în materia propriu-zisă a cărții – densă atât prin prezentarea completă a cazurilor, cât și prin intervalul temporal avut în vedere (1989, căderea regimului comunist și 2007, intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană) – decât pentru a ne opri asupra cazului românesc și a concluziilor trase de autoare în urma evaluării acestui întreg proces.
Capitolul despre România, cum spuneam scris de D-na Stan, se oprește asupra gamei represive a Securității, spinoasa problemă a lustrației, accesul la dosarele Securității și procesele intentate oficialilor comuniști. Studiul identifică grupurile sociale interesate în ruptura cu trecutul totalitar (foștii deținuți politici, proprietarii bunurilor confiscate de regim și alte victime), în contrast cu Statul, acaparat în 1989 de „eșalonul doi nereformat al partidului comunist” (p. 284), precum și clivajul dintre generația în vârstă (care a cunoscut democrația interbelică și a suferit represiunea și confiscările sfârșitului anilor ’40 și începutului anilor ’50 ale secolului trecut) și generațiile ulterioare, născute și formate în socialismul real.
Decomunizarea, în context românesc, este văzută ca ansamblul măsurilor care vizează îndepărtarea membrilor nomenklaturii din procesul de decizie politică, cunoașterea agenților și colaboratorilor Securității, condamnarea oficială a regimului comunist pentru acțiunile criminale și încălcarea sistematică a drepturilor omului, retrocedarea proprietăților confiscate, repunerea în drepturi a victimelor represiunii politice (în speță a foștilor deținuți politici) și condamnarea penală a responsabililor Partidului și Securității.
Pentru a ilustra analiza, vom da câteva exemple.
Caracterizarea, în martie 1997, de către președintele de atunci, Emil Constantinescu, a lustrației drept „perimată”, pe simplul motiv că puterea politică fusese preluată de Convenția Democrată de la partidele născute din Frontul Salvării Naționale, este comentată astfel de autoare: „Poziția aceasta, condamnată vehement de către societatea civilă, a omorât în fașă toate încercările de legiferare a lustrației și i-a afectat popularitatea lui Constantinescu, îndepărtând de el exact segmentele sociale care-l sprijiniseră în campania prezidențială.” (p. 255) În legătură cu lipsa de eficiență a CNSAS, autoarea indică factorii care au condiționat-o: omisiunile legii de funcționare, opiniile ireconciliabile și fluctuația loialităților politice ale membrilor Colegiului, slăbiciunea Justiției (și chiar disprețul acesteia pentru lege și statul de drept) și lipsa voinței politice, atât a reprezentanților puterii cât și ai opoziției, pentru a conchide: „În loc să devină soluția problemei «confruntării cu trecutul recent», Consiliul s-a transformat rapid într-unul din principalele obstacole.” (p. 263) În fine, pe aceeași temă: „Modul în care CNSAS-ul a efectuat verificările în 2000 și 2004 a compromis grav imaginea sa publică și, în cele din urmă, a delegitimat întregul efort de demascare publică a Securității.” (p. 264) De notat că asemenea concluzii, care urmează unei analize echilibrate, neutre (dar nu reci), se întâlnesc cu luările de poziție amare ale reprezentanților victimelor și ale militanților anticomuniști.
Concluzia autoarei este neechivocă: „După aproape două decenii, țara a făcut progrese nesemnificative în direcția reevaluării trecutului comunist, decomunizarea fiind încetinită și sabotată.” (p. 286) Explicațiile pentru situația de fapt sunt legate, pe de o parte, de contextul comunismului românesc iar, pe de altă parte, de dinamica proprie postcomunismului autohton. Cu privire la primul aspect sunt indicate, în mod expres, beneficiile asociate mobilității sociale a păturilor sociale tradițional defavorizate și unui statut social anterior inimaginabil, și gradul ridicat de raliere la politica regimului (prin numărul mare de membri de partid și informatori ai Securității), comparat cu numărul victimelor și al contestatarilor. Cu privire la cel de-al doilea aspect sunt menționate numărul redus al victimelor comunismului aflate în viață la momentul ’90 și reproducerea (iar nu reconversia) elitelor comuniste prin deplasarea responsabilităților (și ale lor) către persoana lui Ceaușescu.
În fine, vom rezuma concluziile cărții.
Relativ la „seriozitatea și promptitudinea” (p. 485) măsurilor de decomunizare, țările Europei Răsăritene și ale fostei Uniuni Sovietice sunt împărțite în patru mari grupe: 1) adoptarea rapidă a lustrației, a accesului la dosarele organelor represive și organizarea proceselor responsabililor (Germania, Cehia și Țările Baltice); 2) măsuri similare moderate sau întârziate (Ungaria și Polonia); 3) măsuri slabe și/sau incomplete de decomunizare (România și Bulgaria); 4) absența unor asemenea măsuri (Slovacia, Slovenia, Albania și fostele republici sovietice).
Iată teza care explică, după D-na Stan, aceste diferențe: „Fără a susține că tipul de tranziție ori dreptul de a circula și libertatea de exprimare sunt complet lipsite de importanță, avansăm ideea că un determinant mult mai puternic al asumării trecutului este reprezentat de puterea politică relativă a succesorilor partidelor comuniste și de fosta lor opoziție.” (pp. 496-497) Acestui model i se subsumează trei variabile: 1) componența, direcția de acțiune și forța opoziției atât înainte, cât și după 1989; 2) metodele preponderente ale regimului comunist prin care își supune societatea (represiune și/sau cooptare); 3) tradiția pluralistă a țării înainte de instaurarea comunismului. În concluzie, autoarea identifică trei factori care, cumulativ, dau consistență decomunizării și, corolar, asumării trecutului: 1) anul în care legile lustrației și accesului la dosarele secrete au fost adoptate de către Corpul Legislativ; 2) extinderea, impactul și efectele lor asupra categoriilor sociale vizate; 3) numărul proceselor în care membrii nomenklaturii și ai poliției politice au fost inculpați.
Pentru a încheia acest tablou grăitor și credibil al realității postcomuniste, vom indica o observație a D-nei Stan, care spune că „trecutul rămâne relevant și după două decenii de la prăbușirea regimurilor comuniste” (p. 499), și care ar putea să le stea drept pildă celor care depun eforturi în a susține ideea unei pretinse „iluzii a anticomunismului” postcomunist românesc.
Un cuvânt despre redactare: lucrări importante, precum aceasta, este necesar să beneficieze de o atenție editorială sporită acordată limbajului științelor sociale, dar și Limbii Române, în general. Astfel, este supărătoare utilizarea unor barbarisme (care vin din calcuri englezești) și care ar fi fost obligatoriu de evitat într-o redactare îngrijită. Iată câteva exemple din primul registru: „comitete de purificare” – în loc de „comitete de epurare”, „acțiuni retributive excesive” – în loc de „măsuri legale (pedepse) excesive”; „Sub supravegherea contrainteligenței” – în loc de „Sub supravegherea Contrainformațiilor”; „în translocuirile (transplacements) din Polonia și Cehoslovacia democrația...” – în loc de „în Polonia și Cehoslovacia democrația a fost introdusă (transpusă)...”; „comunism patrimonial” – în loc de mai nimeritul „comunism clientelar”, termen care evită, în limba română, sensurile (mai restrânse) de „transmis din tată-n fiu” și „ereditar”. Iată alte câteva exemple din cel de-al doilea registru: „a implementa” – în loc de „a introduce”, „a aplica”, „a pune în practică”; „a colapsa” – în loc de „a ajunge în colaps”; „a accesa” – în loc de „a avea acces la”; „rejectare” – în loc de „respingere” sau „prim-ministră” – în loc de „D-na prim-ministru”.
În fine, așteptăm cu maxim interes ediția română a lucrării pe aceeași temă a D-nei Stan, care aduce analiza situației decomunizării la nivelul anului 2013, o apariție necesară științelor sociale din România.

București, 21 noiembrie 2013.