SCRISORI TRIMISE

D-lui Dan Culcer,
Editorul revistei „Asymetria”


Stimate Domnule Dan Culcer,

Deunăzi am luat la cunoştinţă că în data de 17 octombrie 2009 revista „Asymetria” a publicat un articol semnat de D-na Isabela Vasiliu Scraba, în care Domnia Sa face o serie de afirmaţii legate de scrierile mele pe teme istorice şi, mai grav, despre persoana mea (http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=833).

Întrucât textul cu pricina a apărut în revista Dvs., pe care o preţuiesc, la fel ca şi pe Domnia Voastră (de-a lungul timpului am fost onorat să fiu eu însumi publicat de Dvs. în „Asymetria”), ţin să fac pentru cititorii revistei următoarele precizări:

Aserţiunile eseistei apar într-un context care nu are nici în clin nici în mânecă cu scrierile şi persoana mea, textul intitulându-se „Excluderea lui Noica şi a poeţilor martiri din cultura românească”. Citez pasajul în întregime:

„Indeletnicirea cripto-comunistă de a găsi vinovaţi printre victime a ieşit la iveală şi din verdictul unui proces de calomnie (2003-2004) în care instanţa judecătorească i-a dat dreptate calomniatorului, un fost bursier Soros (2) [trimitere în notă – n. m., Mircea Stănescu], care ţinuse a-l face informator de Securitate pe fostul deţinut politic Radu Ciuceanu cu dovezi din 1949-1951 furnizate de dosarul re-educării studenţilor în temniţa de la Piteşti (Nr. 26 979, vol. 1-24).” (loc. cit.)

Ce legătură va fi fiind între procesul în care am fost târât de către Radu Ciuceanu (împreună cu ziaristul Romulus Georgescu), pe de o parte, şi Noica şi poeţii martiri din închisori, pe de altă parte, rămâne un mister insondabil asupra căruia nu mă voi apleca. Mă voi apleca însă asupra celor emise de eseistă, care sunt nu doar false, ci şi denigratoare.

Fondul procesului l-a constituit nu vreo acuză de colaborare cu Securitatea, ci o afirmaţie a mea care reproducea propriile spuse ale lui Radu Ciuceanu în faţa investigatorilor CNSAS. Citez din studiul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi problema moştenirii comunismului (publicat la vremea respectivă chiar în „Asymetria”): „Radu Ciuceanu, astăzi senator al Partidului România Mare şi, după spusele sale în faţa investigatorilor Consiliului, informator al Securităţii.” Faptul poate fi verificat cu uşurinţă şi din documentele procesului publicate pe blogul meu: Procesul Radu CIUCEANU c. Mircea STĂNESCU şi Romulus GEORGESCU (2003-2004).

La fel de falsă este şi afirmaţia autoarei că probatoriul depus de mine conţinea doar informaţii din dosarul penal nr. 26979 de la Securitate. Pe lângă copia studiului mai sus citat, care este limpede că nu formulează o acuză la adresa lui Radu Ciuceanu, şi informaţiile din dosarele Securităţii, care îl indică pe reclamant drept posesor al unui angajament de colaborare cu Securitatea semnat în închisoare, am mai depus copii de pe pagini ale cărţii lui Liviu Vălenaş, Soldat al mareşalului Ion Antonescu, Convorbiri cu Ion Pantazi (Vremea, 2001), care conţine o aserţiune identică cu cea comunicată de mine şi alte înscrisuri.

Întrucât eseistica (în speţă cea autohtonă!) este un tip de producţie în care, de regulă, oamenii vorbesc ca să se afle în treabă, D-na Vasiliu Scraba nu ne explică nici care ar fi legătura dintre faptul că am fost bursier Soros şi procesul despre care aduce vorba.

Autoarea se pronunţă apoi asupra competenţei mele în materie de studiere a istoriei reeducării. Citez conţinutul notei însoţitoare: „Mircea Stănescu (n.1968) a luat doctoratul în filozofie la Facultatea de Filozofie din Bucureşti cu o teză despre «experimentul Nikolski». Desigur, el nu-l arată pe tartorul principal, ca să-şi poată desfăşura originalitatea gîndirii prin următoarea triadă, pe cât de stupidă, pe atât de falsă: reeducarea la sovietici ar fi fost «prin muncă», la chinezi «prin reforma gândirii» şi la români «prin demascare şi auto-analiză». Lucrarea i-a fost publicată în 2008, completând imaginea manipulatoare oferită de volumul din 1995 de la Editura Vremea, unde s-au publicat texte scrise de deţinuţi în timpul torturilor pentru «reeducare». Cu informaţii din dosarul reeducării «tip Piteşti» Mircea Stănescu si-a probat acuzaţiile, fără a mai aduce vreo altă dovadă.” (loc. cit.)
Am să trec peste tonul superior, de certitudine absolută, inacceptabil nici măcar la cercetătorii avizaţi în studierea subiectului, marcând doar că autoarea încurcă ediţiile cărţilor mele, nu le indică titlurile, le rezumă abuziv şi evită clasicul procedeu al citării pentru a-şi proba spusele. Am să indic însă doar câteva persoane care s-au pronunţat asupra valorii istorice a studiilor mele: Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca (cel pe care autoarea îl citează în eseul său!), Paul Goma, Dan C. Mihăilescu, Vladimir Tismăneanu sau Dan Culcer (dovadă că un text al meu despre reeducare a fost reţinut de D-sa între documentele pe care le-a încredinţat spre păstrare Institutului pentru Memoria Exilului Românesc – cf. inventarului accesibil pe Internet!).

În fine, am să mă opresc asupra lucrurilor cu adevărat grave spuse de eseistă în textul său, prea scurt în raport cu cantitatea de falsuri conţinute.

Prima este aceea că aş găsi vinovaţi printre victimele comunismului, eludând adevăratul vinovat în cazul reeducării – Alexandru Nicolschi. Afirmaţia este complet aiurea. În cartea mea Procesele reeducării (1952-1960), Fundaţia Culturală „Memoria” – Filiala Argeş, 2008, în partea sa finală, sunt indicaţi adevăraţii vinovaţi (între care şi cel pomenit de eseistă). Ei încep cu Gheorghiu-Dej, liderul Partidului, membrii Secretariatului şi Biroului Politic, şi continuă cu conducerea Securităţii (Nicolschi era nr. 2, nr. 1 fiind Gheorghe Pintilie!), conducerea Securităţii Închisorilor şi ofiţerii din penitenciare. Şi acolo mă opresc! Nu există nicio acuză la adresa deţinuţilor, chiar cei mai implicaţi în acţiune, opţiune intepretativă pe care o explic şi pe care cititorii interesaţi (dar cititori veritabili!) o pot regăsi cu uşurinţă.

Pornind de la cele spuse deja, îi invit însă pe cititori să mediteze asupra specificului reeducării: cel în care fostele victime ale reeducării s-au situat adesea, în timpul detenţiei dar şi după, nu de partea foştilor colegi de suferinţă, ci de partea agenţilor răului. Voi mai spune că Dl. Radu Ciuceanu „victima” studiilor mele istorice, a intentat procese de calomnie nu doar mie, ci şi foştilor săi colegi de suferinţă – Constantin Ticu Dumitrescu, Şerban Rădulescu-Zoner, Aristide Ionescu ori editorului şi publicistului Constantin Heneragiu, cu ultimii trei motivul constituindu-l natura relaţiilor D-sale cu Securitatea în timpul şi după detenţie.

Autoarea sfârşeşte prin a numi demersul meu – intelectual şi istoric – „îndeletnicire cripto-comunistă” şi rezultatul: „imagine manipulatoare”. Afirmaţiile ar avea darul de a-mi smulge un zâmbet, dacă n-ar fi atât de grave. Pe lângă persoanele care s-au pronunţat asupra caracterului studiilor mele, indicate mai sus, voi mai spune că tocmai din pricina „criptocomunismului” meu Fundaţia Culturală „Memoria” – Filiala Argeş, instituţia care anual organizează Simpozionul „Reeducarea prin tortură”, a fost cea care mi-a solicitat să scriu cartea Procesele reeducării (1952-1960). În mod identic, tot pentru „criptocomunismul” meu, Constantin Ticu Dumitrescu mi-a scris, în ultimele sale luni de viaţă, cuvântul înainte la recenta carte Reeducarea în România comunistă (1945-1952), Polirom, 2010. Apoi, cât de „manipulatoare” îmi sunt cărţile şi studiile, poate fi probat prin cele cca. 100 de interviuri de profunzime pe care le-am realizat cu subiecţi ai reeducării şi, mai ales, prin cuvântul dat victimelor cu fiecare prilej.

În fine, pretinsa avocată a victimelor reeducării atinge apogeul atunci când mă numeşte „calomniator”. Cititorii vor înţelege singuri că a numi astfel pe cineva, după ce două instanţe de judecată s-au pronunţat în speţa în cauză (în care Radu Ciuceanu îmi cerea, pentru repararea onoarei sale, 5000 de Euro!), este foarte riscant din punct de vedere juridic şi descalificant moral. Ei vor înţelege în acelaşi timp şi că a vorbi fără să cunoşti subiectul aflat în discuţie – care începe cu citirea şi citarea pure şi simple! – nu onorează pe emiţător şi aduce deservicii profunde memoriei victimelor şi istoriei reeducării. Şi aceasta prin practicarea unui demers amatoristic în care acuzele aduse persoanei şi scrierilor mele nu sunt altceva decât reflexul în oglindă al emiţătorului.


Stimate Domnule Dan Culcer,
Sperând că veţi publica reacţia mea, vă asigur de sentimentele mele cele mai bune,
Mircea Stănescu.

20 februarie 2010

Încadrat de către redacţie la rubrica „Polemici”: 
http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=911