CUM ÎL „DECONSPIRĂ“ C.N.S.A.S. PE VIȘINESCU

Mai întâi, să citim și să răscitim:


Nota de mai sus este nu proastă, ci mai rău: manipulatoare, dezinformatoare.
Ai spune că pe Vișinescu mama sa l-a născut Locotenent.
În fapt, în perioada 1950-1952 el a fost Sublocotenent, născut din Școala lui Tudor Sepeanu (șef al Securității Închisorilor și Lagărelor); singura formare pe care acesta i-a dat-o a fost cea de torționar în vederea „demascărilor prin torturi atroce în „sistem Pitești.
Șef al Biroului Inspecții (adică ofițer politic, securist) la închisoarea Jilava a fost nu „în 1952, ci în perioada 1950-1952.
Biografia lui a scris-o Dumitru Lăcătușu (cf. http://www.contributors.ro/sinteze/biografia-unui-tortionar-alexandru-vi%C8%99inescu/), noi am scris despre „demascările pe care le-a condus la închisoarea Jilava (cf. http://mircea-stanescu.blogspot.ro/2014/02/demascarea-la-inchisoarea-jilava-1950_17.html) și, în fine, i-am reluat biografia împreună cu Elena Dragomir (cf. http://www.balkanalysis.com/romania/2015/01/11/the-media-vs-historical-accuracy-how-romanias-current-communist-trials-are-being-misrepresented/).
În Notă nu se spune nimic despre posturile pe care le-a ocupat ulterior, până la numirea sa în funcția de comandant al „Abatorului de la Râmnicu Sărat: ofițer politic al închisorii Mislea (1953-1954) și ofițer politic al închisorii Râmnicu Sărat (1954-1956).
La fel, nici despre „cariera sa de după cea de comandant al închisorii Râmnicu Sărat. Să înțelegem că aceea nici nu a fost investigată? Era ea cumva un fel de „stagiu anterior pensiei?
Apoi, aserțiunea „a desfășurat activități care au îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului este aiuritoare. Să spunem dară ce făcea Vișinescu cu „drepturile și libertățile fundamentale ale omului: le făcea una cu pământul, laolaltă cu oamenii pe care îi „bătea la cur până ce le săreau carnea în tavan și mințile din cap (vorba mentorului său Sepeanu).
Finalul este voit confuz.
Din el se poate înțelege că Vișinescu însuși este o victimă a Securității (în exprimarea CNSAS: „titularul unui dosar din care rezultă că a fost urmărit de Securitate) și că, dacă poftește, poate cere deconspirarea securiștilor care i-au încălcat drepturile omului-care-era, iar nu că face obiectul unei investigații ce are la origine solicitările a două dintre victimele sale, așa cum, verosimil, se dorește.
În concluzie, Vișinescu nu a fost „angajat al poliției politice comuniste, căci aceea nu era o fabrică unde îți puteai depune certificatul de calificare; și, cu atât mai puțin, al „fostei Securități, o expresie din „limba de lemn, cu rol de manipulare și dezinformare, care are rolul de a semnala, de a impune că organismul criminal – laolaltă cu chestiunile aferente lui – reprezintă o problemă care ține strict de trecut.
Dezolant!...

București, 25 martie 2015.