STAGIUL TEHNIC INTERNAȚIONAL AL ARHIVELOR (STIA)


Sesiunea 2014, 19 mai – 20 iunie, Paris

© Arhivele Naționale ale Franței
În perioada mai sus indicată s-a desfășurat stagiul de formare în arhivistică organizat de Arhivele Franței și coordonat de Dl. Jean-Pierre DEFRANCE și D-na Karine ROBERT. 

Cei 34 de candidați selectați au reprezentat 25 de țări și, în acest scop, au fost acordate 18 burse de stagiu. 

Perioada de formare a fost împărțită în patru module, cu scopul de a acoperi întreg câmpul arhivisticii contemporane: 

1) Modulul „Preluare, evidență și arhivare” (cordonator: Dl. André GAREAU); 

2) Modulul „Prelucrare arhivistică” (cordonator: Dl. Danis HABIB);
3) Modulul „Comunicare și valorizare” (cordonator: Dl. Edouard BOUYÉ);
4) Modulul „Conservare și restaurare” (cordonatoare: D-le Marie COURSELAUD și Patricia COSTE).
Fiecare modul a cuprins conferințe și ateliere practice, care au fost conduse de către șefii de module și specialiștii invitați, și comunicări cu privire la experiențele stagiarilor.
Aportul stagiului a fost foarte bogat, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic.
Durata și ritmul formării au fost bine dozate.
Conferințele au fost de un foarte bun nivel pedagogic, raportul între conferințe și lucrările practice a fost optim, iar schimburile (dintre conferențiari și stagiari, pe de o parte, și între aceștia din urmă, pe de altă parte) bogate.
Conținutul pedagogic a fost bogat în informații esențiale și a fost comunicat într-un mod explicit.
Lucrările practice au fost bine dozate și au acoperit ansamblul practicilor arhivistice.
O parte a activității a fost rezervată expunerilor stagiarilor (schimb de experiență).
În timpul stagiului au fost organzate mai multe vizite la instituții de arhivă și la centre de formare profesională: Arhivele nationale de la Pierrefitte-sur-Seine, Arhivele Nationale din Paris, Arhivele Departementale Seine-Saint-Denis, Arhiva Centrului Național de Cercetare Științifică (CNRS), Institutul Național al Patrimoniului (INP), Serviciul Istoric al Apărării, Arhivele Departementale Côte d’Or (Dijon), Arhivele Municipale Beaune și Arhivele Municipale Dijon.
Atât înainte, cât și în timpul stagiului, participanții au utilizat Portalul Internațional Arhivistic Francofon (PIAF) (site : http://www.piaf-archives.org/), un util foarte interactiv creat pentru nevoile de comunicare și de informare, adaptat pentru organizarea lucrărilor practice și pentru a pune stagiarii și conferențiarii în contact.
În consecință, acest stagiu a depășit toate așteptările mele, dovedindu-se indispensabil pentru a mă ține la curent cu noile evoluții ale profesiei, mai cu seamă în privința normelor arhivistice internaționale și a schimbului de bune practici. Îl consider la fel de important pentru instituția nostră, ca și pentru relațiile profesionale și culturale româno-franceze.
București, 27 iunie 2014.