PROCESELE REEDUCĂRII (1952-1960)

Editura Fundaţiei Culturale „Memoria”

Bucureşti, 2008

[tipărită prin Editura Matrix Rom SRL, Bucureşti]

Editor coordonator: Ilie POPA

trad. în engleză: Rozalia Rodica POPA şi Ilie POPA

308 + 168 pagini

format: 17 x 24,5 cm

preţ lei: 40.00


Comenzi la:

Editura Matrix Rom SRL

Strada Politehnicii nr. 3,

Bloc I 2, Apartamentul 1,

Căsuţa Poştală 16-162

Cod 062510, Bucureşti, România

Telefon: +40 21 4113617; +40 31 4012438
Fax: +40 21 4114280

e-mail: office@matrixrom.ro